Protectia datelor cu caracter personal – confidentialitate

Societatea noastră acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal în spiritul respectului față de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-și în mod conștient și responsabil aplicarea principiilor și normelor privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operațiunile de prelucrare intră în responsabilitatea Bestetic For Life SRL și echipa Clinicii Bestetic, care în calitate de operatori de date au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale, ori o altă persoană.

Aceasta notă de informare îți este destinată pentru că ești un vizitator al site-ului www.SindromulDeTunelCarpian.ro în scopul de a-ți furniza informații, într-o formă concisă și accesibilă, despre prelucrarea datelor tale personale atunci cand accesezi www.SindromulDeTunelCarpian.ro sau utilizezi anumite instrumente de pe acesta. De asemenea, nota îți este destinată și dacă datele tale personale sunt prelucrate de noi prin intermediul materialelor publicate pe site. Acesta notă nu reprezintă întreaga noastră politică privind prelucrarea de date personale, care este mult mai largă și acoperă și alte situații. Dacă ai orice fel de întrebări despre prelucrarea datelor tale personale de către noi, poți să ne scrii utilizând formularul de contact din meniul contact.

Scopul în care prelucrăm datele tale personale este unul necomercial, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea medicală.

Datele pe care le prelucram prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, avand mereu în vedere reducerea la minimum a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Dacă doriți să scrieți pe site-ul SindromulDeTunelCarpian.ro sau bestetic.ro o mărturie sau un testimonial, vom avea nevoie de nume, prenume, adresa de e-mail și numărul tău de telefon. În acest caz, temeiul juridic al prelucrării este cel al consimțământului. Destinatarii adresei de e-mail și al numărului tău de telefon, suntem doar noi. Numărul de telefon va fi utilizat doar în scopul de a te contacta pentru clarificarea anumitor aspecte referitoare la serviciile oferite de noi. 

De asemenea, datele personale furnizate de tine prin completarea formularului on-line de pe acest site sunt utilizate exclusiv în scopul efectuarii programării pentru consultație și a serviciilor conexe (asigurarea respectării datei și a orei programate, anularea programării, reprogramare, remedierea unei erori în procesul de efectuare a rezervarilor, contactarea persoanei vizate în scopul clarificării unor aspecte legate de rezervarea efectuată – doar în situația în care nu pot fi utilizate alte mijloace de comunicare).

Site-ul nostru utilizează cookie-uri, iar dacă dorești să afli mai multe informații generale despre acestea, precum și cele specifice pentru site-ul nostru, găsești toate informațiile aici (XXXX URL cookie).

Destinatarii datelor în cazul materialelor publicate sunt membrii publicului care accesează site-ul, iar în celelalte situații, doar noi. Durata de stocare a acestor date este, în principiu, durata de funcționare a societății.

Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către alți terti sau organizatii internationale și nici nu supunem datelor tale vreun proces automatizat, inclusiv de creare de profile. Cu toate acestea, în situații excepționale, autoritățile prevăzute de lege (instanțe, organe judiciare) pot solicita comunicarea anumitor informații în îndeplinirea activităților specifice. Dacă în activitatea noastră va apărea aceasta necesitate de a-ti prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, te vom informa înainte despre aceasta.  

Cu privire la toate datele tale pe care le prelucram, te informăm că ai dreptul de a ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poti citi Regulamentul General de Protectie a Datelor – GDPR , adică pe pagina Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262 ).  

Pentru informații suplimentare privind politica de stocare și prelucrare a datelor în cadrul societății noastre, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: str. Popa Șapcă, nr. 12, SAD 1, cam 2, Timișoara, jud. Timiș, cod postal 300057, Bestetic For Life SRL,  sau la adresa de e-mail: [email protected]

Echipa Bestetic